Een nieuwe kijk op de opstand

Een cyclus van drie interviews met een nieuw perspectief op de zogeheten Nederlandse Opstand en de Tachtigjarige Oorlog.

Drie historici bespreken en revalueren de Nederlandse betrokkenheid, de strijd van de Spanjaarden, de vorming van de Nederlandse identiteit en het ontstaan van de natie alsook de verspreiding van het conflict buiten de grenzen van Europa en de erfenis ervan in de beide Amerika’s en Zuidoost-Azië. De focus wordt daarbij gelegd op de beginfase van het conflict en hoe dat in de loop der tijd veranderde, en de historische en politieke impact wereldwijd.

De interviews worden gehouden door Juan Toledo, redacteur van het tijdschrift Perro Negro.

Deze keer het laatste interview met historicus José Manuel Santos.

Programma gemist? Kijk eenvoudig terug:

Wil je meer lezen van Instituto Cervantes

Instituto Cervantes promoot de Spaanse taal en culturen van Spaanstalige landen. Lees meer over de collectie, verhalen en activiteiten.

Volg ons op